My WordPress Blog

Category Archives: news

ประมูลรถหรูพลาดเป้า

กรมศุลกากรเผยผลประมูลรถยนต์ของกลาง 199 คัน จาก 300 คัน กวาดรายได้เข้ารัฐกว่า 365 ล้านบาท

“อรรถวิชช์”แนะใช้ “เอเจนซี่ไทย”ดีล”เอเจนซี่บ้านเกิดแรงงาน” 

“อรรถวิชช์” แนะนายจ้างใช้  “เอเจนซี่ ไทย”ประสาน “เอเจนซี่บ้านเกิดแรงงาน”  ช่วยร่นเวลาทำหนังสือเดินทาง-ต่อวีซ่า  ขณะที่นายจ้างได้ ลูกน้องคนเดิมถูกใจกลับมา