My WordPress Blog

Category Archives: health news

‘ชาวปลายทับใหม่’ พร้อมรับมืออุทกภัย-วาตภัย

แม้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันจะก้าวไกลสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีภัยพิบัติเกิดขึ้น การเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือจึงมักเกิดความล่าช้า ผู้ประสบภัยไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หรือไม่ได้รับข่าวสารการเตือนภัยล่วงหน้า ลำพังรอหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือทุกครั้งเป็นไปได้ยาก ทำให้ชาว บ้านปลายทับใหม่ ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ลุกขึ้นมาวางแผนคิดหาวิธีเตือนภัยในชุมชนขึ้น โดยมี นายเสริม เขียวเข็ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เป็นแกนนำคนสำคัญ คิดโครงการ “รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่” ให้ลูกบ้านได้เรียนรู้วิธีรับมือภัยพิบัติ โดยมี สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนแนวทางในการดำเนินงาน ผู้ใหญ่เสริมเล่าว่า ภูมิประเทศของบ้านปลายทับใหม่เป็นที่ราบสลับเนินรอบล้อมไปด้วยภูเขา ผู้คนส่วนใหญ่มาจากนครศรีธรรมราช เข้ามาบุกเบิกแบ่งปันที่ทำกินเมื่อปี พ.ศ.2515 การเข้าถึงหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีถนนลูกรังเพื่อการชักลากไม้เมื่อปี 2534 และเริ่มมีถนนลาดยางเมื่อปี 2536 แรกๆ มีอาชีพปลูกกาแฟแต่ต่อมาผลผลิตราคาตกต่ำจึงหันมาทำยางพาราและสวนปาล์ม ในฤดูฝนมักจะประสบกับภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนทุกปี เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร ถนนถูกตัดขาด การอพยพผู้ป่วย เด็กและคนชรามีความยากลำบาก และในฤดูแล้งจะมีลมพัดแรง มีต้นไม้หักโค่น หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ จึงได้หารือกับกรรมการหมู่บ้านเริ่มวางแผนรับมือภัยพิบัติภายในหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2552

เรื่อง…ของเหงื่อ

เมืองไทยเราเป็นเมืองร้อน ที่หลาย ๆ คนชอบแซวว่ามี 3 ฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก และ ร้อนมากที่สุด แม้จะเข้าหน้าฝนแล้ว ก็ยังไม่วาย ร้อนจัด สลับกับชื้น ๆ แฉะ ๆ ทุกปี พอร้อนจัด บวก ชื้น แบบนี้ภาพที่เห็นจนชินตาคือ เสื้อที่โชคไปด้วยเหงื่อ หน้าที่ชุ่มไปด้วยหยดน้ำ จนบางคน “เหงื่อหยดติ๋ง ๆ” จริง ๆ ดูแล้วก็เป็นภาพที่ไม่สบายตาเอาเสียเลย