My WordPress Blog

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาถือเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่นี่มีเนื้อที่ราว 331,456 ไร่ โดยมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา มียอดเขาต่างๆ ที่สูงชันและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายแห่งเช่น เขาหลังคาตึก เขาพระหมี เขานาคา เขาพ่อตาหลวงแก้ว และเขาเหมืองโชน เป็นต้น

ล่องแพชมพลับพลึงธาร หนึ่งเดียวในเมืองไทย โดยพลับพลึงธารหรือในภาษาท้องถิ่นระนองเรียกว่า “หญ้าช้อง” นั้นจัดเป็นไม้ล้มลุก และเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบนแถบ จังหวัดพังงาและระนอง โดยทั่วไปมักพบตามธารน้ำใสสะอาด และมีน้ำไหลตลอดปี อีกทั้งความลึกไม่เกิน 2 เมตร และมักออกดอกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเท่านั้นทั้งนี้ กล่าวกันว่าพลับพลึงธารเป็น 1 ใน 4 ชนิดของสกุล Crinum ที่เป็นพืชน้ำ 2 ชนิด (Crinum aquaticum Burch. ex Spreng. & Crinum natans Baker) พบในแอฟริกาเขตร้อน และอีก 1 ชนิด (Crinum purpurascens Herb.) พบในบราซิลและเทือกเขาอินดีสตะวันออก ปัจจุบันพลับพลึงธารเป็นพืชที่ถูกลักลอบส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลำธารไม่สะอาดและตื้นเขิน พลับพลึงธารจึงอาจเสี่ยงต่อการเผชิญกับภาวะสูญพันธุ์ในธรรมชาติเนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเหมือนอุทยานแห่งชาติ สำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจัง ต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าพักแรมในพื้นที่ถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อได้รับจดหมายตอบอนุมัติ จากนั้นนำจดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำที่ป่าคลองนาคา ควรติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand